gyrimas

gyrimas
gyrìmas sm. (2), gýrimas (1) KII113, gýrimos ind.1 girti 1: Tas, kuris pakeičia kritiką gyrimu, negali būti partijos eilėse (sov.) sp. Žinau, žinau aš, kas gyrimas, o kas peikimas Žem. Jam nei gyrìmas, nei peikimas nieko nepadeda (apie tinginį vaiką) Slm. | refl.: Iš to gyrimos vos Vanagą benusitvers Žem. O tei gýrimos, miltai birna! Krš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • gyrimas — gyri̇̀mas dkt. Rei̇̃kia véngti pérdėto gyri̇̀mo ar peiki̇̀mo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • birti — bìrti, bỹra ( sta, bir̃na Krš, Pp, bỹrna), o intr. K 1. byrėti, bertis, kristi, kraičioti (apie smulkius daiktus): Matyt, negerai sudėjo lubas, kad spaliai bỹra Gs. Nuo sienų tinkas bỹra Rdm. Kasant duobę, žemės atgal bỹra Pn. Kruša bỹra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • garbsta — garbstà sf. (4) J, Š giriamoji kalba prie mirusiojo; gyrimas, aukštinimas: Žmonių nuotartis ne daugiau sveria kaip žmonių garbsta rš. Garbstõs žodis BŽ597 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • girklas — 2 gir̃klas sm. Š; M 1. gyrimas: Nereikalingas girklas gadina kiekvieną Blv. ║ gyrimasis, didžiavimasis: Jeigu aš pats giriuos, mano girklas yra niekai brš. 2. scom. Krš kas giriasi, gyrūnas, pagyra: Nors žmonės iš girklo ir juokias, vienok… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • girmena — sf. gyrimas, pagyrimas: Vėl lalėjo piršlių švelnūs žodžiai, pertvinkę girmenomis rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • girsena — gìrsena sf. (1) Slnt; S.Dauk, gìrsenos ind. ž. Slnt gyrimas; gyrimasis: Kas čia būtų buvę girsenos! Blv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gyrinimas — sm. gyrimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgyrimas — išgyrìmas sm. (2) → 1 išgirti: Šlykštu buvo girdėti ir matyti tą neužpelnytą išgyrimą V.Kudir. | refl.: Nebūčiau su tokiu išsigyrimu kalbėjęs Kel1865,115. gyrimas; įsigyrimas; išgyrimas; nugyrimas; pagyrimas; užgyrimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvola — ×kvola (l. chwała, rus. xвaлa) sf. Q423, Lex143, KIG7, N, [K] garbė, šlovė; gyrimas; garsas: Kvolą duokiat nu jam KlM286 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugyrimas — nugyrìmas sm. (2) → 1 nugirti 1: Aš pati jo nė nežinojau, tik po kitų nugyrimù ejau (tekėjau) Ds. gyrimas; įsigyrimas; išgyrimas; nugyrimas; pagyrimas; užgyrimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”